Höjdpunkten / evaslinedance

Danstermonologi                 http://www.swivelfeet.se/danssteg.htm
 

& / And
 Hälften av en snabb räkning som, 1 och, eller, och 1.

Och – symbolen i dansbeskrivningen används för att notera ½(halv) takt eller snabbräkning mellan standard takter.

 
Anchor Step
 Den ena foten sätts strax framför den andra (femte position) och viktförflyttning mellan fötterna utföres, vanligtvis på räkning 1&2, (tramp, tramp på stället)

  
Applejack
 T.ex. Höger applejack: Tyngden på höger häl och vänster trampdyna. Vrid höger fot så att tårna pekar åt höger samtidigt som du vrider vänster häl in mot höger hålfot. Fötterna är nu i en V-position med tårna pekande utåt. Vrid tillbaka fötterna till utgångsläget. Motsatt rörelse är vänster applejack.

  
Balance Step
 Ett steg i vilken riktning som helst, följt av en Close (utan viktförflyttning) och ett Hold.

  
Ball Change
 En snabb vikt ändring från trampdynan på ena foten till den andra. Denna rörelse kommer oftast efter en kick eller en touch/point

Ball change används i många stegkombinationer t.ex.:

      Kick ball change

      Heel ball change

      Kick ball cross

      Kick ball point

      Kick ball step

  
Body Roll
 Kan göras framåt, bakåt eller I sidled, En rörelse där olika delar av kroppen rör sig kroppsdel för kroppsdel.

  
Boogie Walk
 Lyft höften på det ben som du inte har vikt på och gör en cirkelrörelse med höften utåt och kliv fram på den lediga foten.

  
BPM
 Beats per Minute (taktslag per minut). Beräknad genom bestämning av antalet takter i en 60 sekunders tidsrymd.

  
Brush
 Att svepa trampdynan mot golvet.

  
Bump (Hip Bump)
 Att vicka på höften åt höger, vänster, framåt eller bakåt.

  
CBM
 Står för Contra Body Movement. Att man vrider motsatt höft och axel mot det ben man flyttar, används bland annat till att förereda sig för snurrar.

  
Centre
 Balanspunkten i kroppen – finns nära mellangärder.

  
Cha Cha
 Det är tre steg som görs på 2 takter och räknas t.ex. 1&2

  
Charleston
 Ett 4-stegs mönster vridande fötterna in och ut

1-      Kliv fram på vänster med hälen vriden inåt

&-  Vrid vänster häl utåt

2-      Sparka framåt med höger fot medan du vrider vänster häl inåt

&-  Vrid vänster häl utåt

3-      Kliv tillbaka på höger fot med höger häl vriden utåt

&-  Vrid höger häl inåt

4-      Peka bakåt med vänster tå medan du vrider höger häl utåt

&-  Vrid höger häl inåt

  
Charleston Kick

(utan swivels)
 Ett 4-stegs mönster

1-      Kliv fram på vänster fot

2-      Sparka framåt med höger fot

3-      Kliv tillbaka på höger fot

4-      Peka bakåt med vänster tå

  
Chainé
 En 360° snurr där man samlar båda fötterna på takt 2 och byter vikt. Kan också vara en serie av korta snurrar.

  
Chassé
 Ett synkoperat 3 stegmönster. Shuffle i sidled

  
Chug
 Se Scoot

  
Clockwise (cw)
 Medsols

  
Close
 För ihop fötterna utan att ändra vikt.

  
Coaster Step
 Ett 3 stegs mönster som man kan göra både framåt och bakåt, t.ex. vänster coaster step bakåt:

       Kliv bakåt med vänster fot

       Sätt höger fot intill vänster

       Kliv fram på vänster

Räkningen för coaster step är vanligtvis synkoperat (1&2) men kan även räknas 1,2,3 då kallas det slow coaster step

  
Contra Dance
 I Linedance används termen ”Contra Line Dance” för att beskriva en dans där två linjer av dansare står mitt emot varandra.

  
Counter clockwise 
(ccw)
 Motsols

 
Cross
 Höger eller vänster fot korsar over den andra, antingen framför eller bakom

Cross left: Korsa höger fot framför vänster fot

Cross right: Korsa vänster fot framför höger fot

  
Developé
 Den fria foten följer den stödjande benets linje upp till knät och för utåt antingen från, bak eller i sidled.

  
Diagonal
 45°  vinkel från center positionen eller dansens rörelseriktning.

  
Dig
 Nudda golvet med trampdynan eller hälen med den foten du inte väger på med stark betoning.

  
Drag / Draw
 Att sakta föra den fria foten intill den andra som bär vikten med flexat knä.

  
Fan
 A.      Circel Fan – Det stödjande benet är lätt flexat och det fria benet förs i en cirkulär rörelse framåt, åt sidan och bakåt utan tyngd.

B.      Heel Fan – Fötterna ihop, hälen på den ena foten flyttas ut till sidan och tillbaka igen på 2 takter.

C.      Toe Fan – Fötterna ihop, tårna på den ena foten flyttas ut till sidan och tillbaka igen på 2 takter.

D.    
   
 
Flex
 En lätt böjning vid t.ex. knäet.

  
Flick
 En skarp, snabb kick bakåt eller åt sidan med sträckt vrist och böjt knä.

  
Freeze
 Stillestånd, ingen rörelse. Samma som Hold

  
Grapevine
 En 3 stegs kombination till ena sidan. Den avslutas alltid med en 4:de valfri takt som kan vara touch, kick, point, hitch, scuff etc.

1.      Kliv med höger fot till höger

2.      Korsa vänster fot strax bakom höger

3.      Kliv med höger fot till höger

4.      valfri se ovan

Om kombinationen är mer än 2 korsande steg kallas steget för Weave

Turning Vine: En turning vine är en kombination som består av en vine med en ¼ eller en ½ vändning på takt 3.

Rolling Vine: En rolling vine är en variation där man samtidigt snurrar 360°. På takt 1 vrider man ¼ varv, på takt 2 vrider man ½ varv och på takt 3 vrider man ¼ varv.

  
Heel Ball Change
 Se Ball Change

  
Heel Fan
 Se Fan

  
Heel Splitt
 Fötterna är ihop med tyngden på båda fötternas trampdynor. Vrid hälarna utåt sidorna och tillbaka igen.

  
Hinge Turn
 ”Gångjärns sväng” utföres på en räkning. Snurra ett ½ varv på den fot som motsvarar det håll du skall svänga åt. T.ex. ½ Hinge Right sätt tyngden på höger fot och snurra ett ½ varv åt höger. Tänk dig att din högra fot är det ”gångjärn” som dörren svänger runt

  
Hip Bump
 Se Bump

  
Hitch
 Knälyft

  
Hold
 Stillestånd, ingen rörelse. Samma som Freeze

  
Hook
 Lyft benen som en pendel framför eller bakom det andra benet och håll foten från golvet.

Hook combination: En 4 stegs kombination. Ex:

1.      Sätt höger häl fram

2.      Gör en hook framför höger ben

3.      Sätt höger häl fram igen

4.      Sätt höger fot intill vänster

 
 
Hop
 Ett hopp i luften från ena foten och landa på samma fot.

  
Isolation
 En kroppsrörelse där en del av kroppen är oberoende av övriga kroppen.

  
Jazz Box
 En stegkombination med 4 viktändringar. Den kan starta med ett framåt eller korsande, se Cross. Kallas också för Jazz Square

Exempel A – Vanlig Jazz Box/Square men om du byter ut takt 4 mot att sätta vänster fot intill höger, kallas det en Jazz Triangle:

1.      Korsa höger fot över vänster

2.      Kliv bakåt med vänster

3.      Kliv åt sidan med höger

4.      Kliv framåt med vänster

Exempel B

1.      Kliv fram på höger

2.      Korsa vänster fot över höger

3.      Kliv bakåt med höger

4.      Kliv åt sidan med vänster

 
 
Jump
 Hopp upp i luften med båda fötterna och landa på båda fötterna.

  
Kick
 Low: Sparka det fria benet framåt lågt, rörelsen ska komma från knät. Sträck knä och vrist.

High: Sparka det fria benet framåt högt, rörelsen ska komma från höften, Sträck knä och vrist.

  
Kick Ball Change
 Se Ball Change

  
Knee Pop
 Lyft ena eller båda hälarna från golvet genom att böja knät eller knäna. Sätt hälen eller hälarna ner igen.

  
Knee Roll
 Rulla ena knät utåt och runt och tillbaka ursprungs positionen.

  
Lilt
 En rörelse som går neråt och återgår till normal läge. Används i Polka och East Coast Swing.

Man går ner på takt 1 och tillbaka på & takten.

  
Lock Step
 Kliv fram på ena foten och dra upp motsatta foten bakom den. Fötterna är låsta i kors.

  
Lunge
 En viktöverföring till ett ben med lätt böjt knä och andra benet sträckt.

  
Mashed Potatoes
 En synkoperad manöver som förflyttar sig bakåt.

& - Kliv bakåt med höger fot. Placera den bakom vänster fot med hälen lätt vridet till         

      vänster.

      1 - Vrid ut höger häl till höger.

      & - Kliv bakåt med vänster fot. Placera den bakom höger fot med hälen lätt vriden till

            höger.

      2 -  Vrid ut vänster häl till vänster

Upprepa stegmönstret i så många takter som dansbeskrivningen kräver.

  
Pivot
 Äldre beteckning för Step Turn – Se Turns

  
Point
 Peka den fria foten framåt, bakåt, åt sidan eller i kors. Vikten ändras inte.

  
Polka Step
 Likadant som shuffle, mer eller mindre studsande och levande. Se  Lilt

  
Rise
 Rise and Fall är en teknik som används i vals och polka.

Man går upp på trampdynan, spänner musklerna i anklarna och sträcker upp ryggen. Sen går man ner på hälen.

  
Rock Step
 Ett gungande steg framåt eller bakåt eller i sidled på 2 takter. Man lyfter aldrig ena foten från golvet, viktfördelningen bör vara ca 70-30.

  
Rolling Vine
 Se Gapevine

  
Rondé

(rond de jambe)
 Det fria benet föres från en position till en annan i en cirkulär rörelse med sträckt knä antingen motsols eller medsols.

Foten får aldrig komma över knähöjd.

 
Sailor Step
 En dans kombination där man lutar sig i motsatt riktning av den foten som korsar bakom. I ett vänster sailor step lutar man sig till vänster när man korsar den vänstra foten bakom den högra.  Typ ”fyllesteg” – då vet ni alla hur man gör

Exempel:

      1 -  Sätt vänster fot bakom höger fot

      & -  Sätt höger fot till höger

      2 -  Sätt vänster fot till vänster

  
Scissor
 En 3 takts kors manöver som börjar med ett steg till sidan och avslutas med ett korsande steg. Kan göras båda synkoperat (1&2) och icke-synkoperat (123).

Exempel:

1.      Kliv till höger med höger fot

2.      Sätt vänster fot intill höger

3.      Korsa höger fot över vänster och sätt ner tyngden

 
 
Scoot
 En glidande rörelse på den fot du har vikten på båda fötterna.

  
Scuff

 Att svepa hälen mot golvet.

  
Shimmy
 Axel skakningar, växlande axelrörelse framåt och bakåt i hög fart.

  
Shuffle
 En 3 stegs kombination på 2 takter som kan göras både framåt eller bakåt. Sidledes kallas det även för Chassé.

Exempel:

      1 -  Kliv fram på höger fot

      & - Sätt vänster fot intill

      2 – Kliv fram på höger

  
Skate
 Ett skridsko steg framåt där man vrider tårna inifrån och ut.

  
Slap
 En klapp på foten eller knäet med den motsatta handen.

  
Slide
 Kliv framåt, bakåt eller åt sidan med ena benet och dra det andra benet intill.

  
Spin
 Se Turns

  
Spotting
 Focosering på en fixerad punkt genom en snurr.

  
Step Turn
 Se Turns

  
Stomp
 Stomp Down: Lyft den bestämda foten och stall snabbt ner den igen utan att lägga ner tyngden.

  
Strut
 En rörelse framåt, bakåt eller sidleds på 2 takter

Heel Strut: Sätt hälen fram på första takten. Sätt sedan ner trampdynan på andra takten.

Toe Strut: Sätt fram trampdynan på första takten. Sätt sedan ner hälen på takt 2.

  
Sugar Foot

 Sätt ena fotens tå i andra fotens hålfot på takt 1, därefter sätt samma fots häl i hålfoten på takt 2.

  
Sway
 En svajande rörelse med överkroppen från midjan och uppåt till sidan utan att böja sig framåt eller bakåt.

  
Sweep
 Den fria foten sveper framför den andra i en cirkulär rörelse med tårna i kontakt med golvet innan den sättes ner.

  
Switch
 Ett snabbt fotbyte.

Exempel:

      1 - Sätt fram höger häl

      & - Sätt höger fot intill vänster

      2 – Sätt fram vänster häl

  
Swivel
 Med fötterna samlade flyttas hälarna eller tårna samtidigt till höger eller vänster.

Överkroppen hålls isolerad, och rörelsen utgår ifrån höften.

  
Swivet
 Exempel:

Stå på trampdynan på vänster fot och hälen på höger fot, vrid din vänster häl till vänster och tårna på höger till höger. För en ”Swivet” till vänster gör helt enkelt tvärtom. Under en ”Swivet” bör tårna och hälen röra sig i ca 45°  vinkel.

  
Syncopation
 Stegkombination som innehåller steg mellan taktslagen (halvtakt)

Exempel 1&2:

      Shuffle

      Kick Ball Change

  
Tag
 Att man upprepar eller lägger in en annan koreografi för att få dansen att passa i musiken.

  
Toe Fan
 Se Fun

  
Touch
 Hälen eller tån rör golvet I en given riktning utan att vikten lags over på foten.

  
Tripple Step
 3 steg på ställer på 2 takter

  
Turns
 En rörelse som används för att byta riktning.

Olika typer:

Chainé: En 360° snurr där man samlar båda fötterna på takt 2 och byter vikt. Kan också vara en serie av korta snurrar.

Open Chainé / 3 Step Turn: Även kallad Rolling Vine – Se Grapevine

Step Turn: en 2 stegs vändning antingen ett ¼ eller ½ varv

Exempel ½ turn

1.      Kliv fram på höger fot och sätt ner tyngden

2.      Vänd runt ett ½ varv och lägg över vikten på vänster fot

  
Turns
 Paddle Turn: En snurr antingen till vänster eller höger där man använder en serie Ball Changes med ¾ av vikten kvar på den stödjande foten.

Exempel:

      1 - Kliv fram på vänster och vrid en ¼ till vänster

      & - Kliv till höger med höger fot med tyngden på trampdynan

      2 – Lägg tillbaka tyngden på vänster fot och vrid en ¼ till vänster

      & -  Kliv till höger med höger fot med tyngden på trampdynan

Upprepa rörelsen enligt dansbeskrivningen.

Tripple Turn: En snurr på ställer där man tar 3 steg på 2 takter (1&2). Kan både vara ¼, ½, ¾ eller helt varv.

Spin: En 360°  snurr på en fot på stället.

Spiral Turn: En snurr där man slutar med det fria benet korsande över det stödjande eller med ett kliv framåt. Kliv fram på den ena foten och gör en hel snurr i motsatt riktning av den stödjande foten.

Exempel:

Kliv fram på höger fot. Snurra ett helt varv på höger trampdyna och sluta med vänster ben korsad över det stödjande högerbenet. Kliv fram på vänster fot.

Twist Turn: En snurr med utgångspunkt från en ”locked position” (benen korsade), ha tyngden på ena fotens häl och den andra fotens trampdyna, vrid sedan runt ett ½ varv i riktning av den bakre foten.

Exempel:

Stå med höger fot korsad över vänster, Ha tyngden på vänster fots trampdyna och höger fots häl. Vrid runt ett ½ varv åt vänster och sluta med båda fötterna parallella.

Corkscrew: En rörelse som svarar till Unwind, men är antingen ¾ eller ett helt varv som man avslutar med fötterna korsade över varandra.

  
Twist
 Med båda fötterna ihop, flyttas hälarna i den givna riktningen genom att placera vikten på trampdynorn

 
 Unwind
 En rörelse som börjar med att man korsar den ena foten framför och på motsatt sidan av den andra foten. Sen snurrar man med fötterna på stället och avslutar med fötterna parallellt. En Unwind kan vara antingen  ¼, ½ varv om snurrren är mer än ett ½ varv kallas det Corkscrew – Se  Turns

  
Variations
 Alla fotrörelser som avviker från stegbeskrivningen.

  
Vaudeville
 Ett synkoperat korsande steg

Exempel:

       & - Sätt vänster fot lite bakåt och till vänster och lägg ner tyngden

       1 - Korsa höger fot över vänster och lägg ner tyngden.

       & - Flytta vänster fot lätt till vänster medan du vrider överkroppen diagonalt till höger.

       2 - Sätt höger häl diagonalt framåt.

Vaudeville Steps:  En kombination av vänster & höger Vaudeville eller omvänt.

  
Vine
 Se Grapevine

  
Weave
 En stegkombination till höger eller vänster som innehåller 2 eller fler steg åt sidan och 2 eller fler korsande steg. Dom korsande stegen är växelvis framför och bakom sidostegen.